เกษตรพังงาชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เตรียมความพร้อมยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงตลาด

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา รวมทั้งหมด 49 คน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*