เกษตรพังงา จัดประชุมกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลเหมาะ อำเภอกะปง พัฒนาสู่การทำมังคุดผิวมัน

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และสำนักงานเกษตรอำเภอกะปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาการทำมังคุดผิวมัน นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งชี้แจงโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา, มังคุดทิพย์พังงา) ณ ที่ทำการกลุ่มมังคุดตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*