เกษตรพังงารับมอบเมล็ดพันธุ์ศรแดงและเจียไต๋ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา รับมอบเมล็ดพันธุ์ศรแดงและเจียไต๋จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชฯ ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 จำนวน 1,849 ซอง พร้อมส่งมอบให้กับอำเภอมอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*