เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เลขที่ 624/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

โทรศัพท์ : 076-481-467