ติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง
  • เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนตะกั่วป่า-กะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
  • โทรศัพท์. 0-7649-9107
  • E-mail : kapong@doae.go.th